O MENI

Sem Kamila Hollá, profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike. V Slovenijo sem se leta 2004 preselila s Slovaške, kjer sem zaključila magisterski študij terapevtske pedagogike. Poleg veliko drugega uporabnega znanja sem tako spoznala igralno terapijo in s tega področja opravila tudi zaključni izpit na državni ravni. Znanje sem nadgradila z dvoletnim študijem na otroka usmerjene igralne terapije, ravno tako v Bratislavi. Izobraževala me je in me redno supervidira gospa Zuzana Tatárová (Slovaška), neposredna študentka Garry Landretha, enega izmed vodilnih strokovnjakov s področja igralne terapije v ZDA.

DSC_6460

Trenutno (2023) pridobivam znanje in dragocene izkušnje v okviru certificiranega študija

Sinergijske igralne terapije (Synergetic Play Therapy)

pri navdihujoči ameriški igralni terapevtki Lisi Dion. 

Poleg študija nedirektivne igralne terapije sem se izobraževala pri gospe Sue Brennan (ZDA) s področja uporabe igralne terapije pri travmatiziranih otrocih. Igralna terapija se je v teh primerih izkazala kot zelo učinkovit in za otroka občutljiv pristop. Ravno tako sem se usposobila za uporabo pristopa Learn to Play – Nauči se igrati pri njegovi ustanoviteljici, gospe Karen Stagnitti (Avstralija). Pristop je koristen za otroke, ki imajo težave pri razvoju simbolne igre in posledično jezika, socialnih in drugih veščin, katerih razvoj je s simbolno igro ozko povezan.

Vse te veščine in znanja uporabljam pri neposrednem delu z otroki. Zagovarjam nedirektiven, na otroka orientiran pristop, ki zadeva maksimalno mero spoštovanja in občutljivo spodbuja razvoj veščin, potrebnih za zadovoljno življenje. Ravno tako odločno spodbujam k vključevanju prave igre v življenja otrok, saj za njo pogosto zaradi strukturiranih dejavnosti zmanjkuje časa.

Z navdušenjem posredujem svoje znanje in izkušnje, da pospremim otroke v težkih situacijah. Delo me izpolnjuje in navdihuje za nadaljnjo profesionalno in osebno rast.

deklicalumpa