Sem Kamila Hollá, profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike.

V Slovenijo sem se leta 2004 preselila s Slovaške, kjer sem zaključila magisterski študij terapevtske pedagogike. Poleg veliko drugega uporabnega znanja sem tako spoznala igralno terapijo in s tega področja opravila tudi zaključni izpit na državni ravni. Znanje sem nadgradila z dvoletnim študijem na otroka usmerjene igralne terapije, ravno tako v Bratislavi. Izobraževala me je in me redno supervidira gospa Zuzana Tatárová (Slovaška), neposredna študentka Garry Landretha, enega izmed vodilnih strokovnjakov s področja igralne terapije v ZDA.

DSC_6460

Znanje in izkušnje sem nadgrajevala tekom študija sinergijske igralne terapije pri navdihujoči ameriški igralni terapevtki Lisi Dion in spomladi leta 2023 sem postala certificirana terapevtka za sinergijsko igralno terapijo. Usposabljala sem se tudi za uporabo pristopa Learn to Play – Nauči se igrati pri njegovi ustanoviteljici, gospe Karen Stagnitti (Avstralija). Pristop je koristen za otroke, ki imajo težave pri razvoju simbolne igre in posledično jezika, socialnih in drugih veščin, katerih razvoj je s simbolno igro ozko povezan.

Vse te veščine in znanja uporabljam pri neposrednem delu z otroki. Moje delo je pretežno nedirektivno, izhaja in sledi otroku in  njegovi notranji dinamiki, in zadeva maksimalno mero iskrenega spoštovanja.  Dodatni bolj direktivni elementi pa nenasilno spodbujajo razvoj veščin, potrebnih za zadovoljno življenje. Odrasle rada spodbujam k vključevanju prave igre v življenja otrok, saj za njo pogosto zaradi strukturiranih dejavnosti zmanjkuje časa.

                                                    REFERENCE

2023

2018

2019

2002

2009
2021
2022
2018
2019
2021
2022
2022
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2022
2021
2022
2022
 
 

Synergetic Play Therapy Institute (USA)

Play Therapy Institute (SK)

Play Therapy Institute (SK)

Univerzita J. A. Komenského (SK)

Univerza v Ljubljani (SLO)

Oaklander Training (USA)

Inštitút zdravého vývinu (SK)

Play Therapy Institute (SK)

International Academy for Play Therapy Studies (CH)

PCPSI (IR)
PCPSI (IR)
Rodinné centrum Kvapka (SK)
Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (SLO)
Inštitút zdravého vývinu (SK)
Institute for Sensorimotor Art Therapy (AUS)
Inštitút zdravého vývinu (SK)
Vigvam, svetovalni center ob izgubi (CZ)
Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu (SK)
Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu (SK)
Sdružení pestounských rodin (CZ)
PCPSI (IR)
PCPSI (IR)
PCPSI (IR)
 
 

 

Certificirana sinergijska igralna terapevtka

Igralna terapija
Filialna terapija

Mag. terapevtske pedagogike

Prof. spec. in reh. pedagogike

Uvod v Oaklander igralno terapijo

Theraplay kot priložnost za razvoj varne navezanosti
Delo s travmo: povezava med igralno in družinsko terapijo (Sue Bratton)
Nauči se igrati: razvojni pristop (Karen Stagnitti, AUS)
Leto polivagalne teorije z  Deb Dana
Psihična odpornost (Linda Graham, MFT)
Navezanost: teorija in praksa
Duševne motnje v transpersonalni perspektivi
Razvojne faze v življenju otroka z vidika globinske psihologije
Arterapevtski pristopi pri delu s travmo (Cornelia Elbrecht)
Delo s terapevtskimi kartami: intenzivni tečaj
Otroci in izguba: težko je biti tisti, ki je ostal
Sočutje in sočutje do sebe: kako ga razumeti in razvijati
Travma in disociacija: nevrobiologija in teorija navezanosti.
Teorija in orodja za varno obravnavo travme (Babette Rothschild)
Srce travme: celjenje psihičnih ran v kontekstu odnosov (Bonnie Badenoch)
Negovanje srca z možgani v mislih (Bonnie Badenoch)
Sočutje do sebe, protistrup proti sramu (Christopher Germer)
deklicalumpa