Pristop NAUČI SE IGRATI
(Learn to Play Therapy) je namenjen otrokom z  zaostanki na področjuje igre, konkretno pri razvoju sposobnosti za spontano simbolno igro. Otrok s pomočjo programa razvije dragoceno veščino samostojne igre in igre z drugimi. Igra je osnovna potreba otroka, ga pripravlja na življenje in njeno pomanjkanje negativno vpliva tudi na kasnejši razvoj posameznika.
Nauči se igrati se osredotoča na simbolno igro kot na najbolj zrelo in kompleksno obliko igre.
Simbolna igra pomembno vpliva na razvoj jezika (posebej pripovedovalnih sposobnosti), socialnih veščin in na integracijo čustvenih vsebin povezanih z otrokovimi izkušnjami.

Igralne veščine, katere se razvijajo v okviru pristopa, so:

spontana vzpostavitev igre,

logično veriženje posameznih igralnih elementov,

nadomeščanje predmeta z drugim (neenakim) predmetom,

igra z likom (punčka, medvedek),

oblikovanje in razvoj igralne zgodbe,

igra vlog in

socialna interakcija v okviru igre.

Pristop je koristen za otroke, ki imajo težave pri razvoju simbolne igre in posledično jezika in govora, socialnih in drugih veščin, katerih razvoj je s simbolno igro ozko povezan.

Pristop nauči se igrati pripravi otroka z razvojnim zaostankom na področju igre na morebitno igralno terapijo.

deklicalumpa