KAKŠNE SO KORISTI?

Igralna terapija je primerna za otroke med 3 in 12 letom. Otrokom pomaga prepoznati in spoštovati lastne občutke ter jih primerno izražati.  Otroci se naučijo poiskati kreativne rešitve za svoje težave ter prevzeti odgovornost za svoje vedenje. Lažje sprejemajo sami sebe kot tudi druge in razvijajo socialne veščine.

To vse pripomore k razvoju zdrave samopodobe in samozavesti.

Navedene veščine niso koristne le pri reševanju trenutne situacije.

So izredna investicija v otrokovo prihodnost, v kakovost njegovega življenja tudi v odrasli dobi.

Igralna terapija pomaga otrokom, ki doživljajo čustvene stiske zaradi:

› izgube ljubljene osebe,

› ločitve staršev,

› težavne družinske situacije,

› menjave vrtca ali šole,

› povezovanja družin po ločitvi,

› selitve,

› travme,

› zlorabe,

› vrstniškega nasilja,

› socialne izoliranosti,

› težavnih odnosov z odraslimi (starši, učitelji, vzgojitelji),

› razvojnih posebnosti (ADHD, Aspergerjev sindrom),

› učnih težav,

› šolske neuspešnosti,

› pretirane uporabe informacijskih tehnologij,

› zavrnitve s strani bioloških staršev, institucionalne oskrbi in posvojitve in podobno.

Nekatere veščine igralne terapije se lahko naučite tudi starši

in tako otroku v domačem okolju nudite učinkovito podporo

med doživljanjem stisk in pri reševanju življenjskih izzivov.

 

deklicalumpa