Igralne metafore in simbolno izražanje s pomočjo igre in igrač

je individualno in unikatno za vsakega otroka posebej.